8. Oslo Romsås er en speidergruppe i Norges Speiderforbund (NSF). Vi er den eneste speidergruppa på Romsås, og ble stiftet i 1973. Medlemmene i gruppa er inndelt i aldersmessige “enheter”. Enhetsinndelingen er som følger:

  • 3.-4. klasse Flokken (småspeidere, ulvunger) (i år er det også mange 2. klassinger i flokken.
  • 5.-10. klasse Troppen.
  • 16 år+ Roverlag.
  • 16 år++ Ledergruppa (er frivillige ungdom og voksne som er speiderlederne i gruppa).

GRUPPETINGET
Det høyeste organet i speidergruppa er gruppetinget. De som har stemmerett i gruppetinget er alle ledere, rovere og speidere som er over 12 år og som har betalt medlemskontingenten sin, pluss en representant for hver 10. av speiderne i troppen som ikke har fylt 12 år.
Gruppetinget bestemmer bl.a. hvem som skal være gruppeleder og hva speidergruppas penger skal brukes på, samt hvilke aktiviteter gruppa skal ha i løpet av året. De videre organene for demokrati i speideren er kretstinget (alle speiderne i Oslo) og Speidertinget, som er Norges speiderforbunds høyeste demokratiske organ. Dette er et møte med representanter fra hele landet som avholdes hvert andre år. Her bestemmes veien videre for hele Norges speiderforbund. Som speidergruppe må vi forholde oss til hva som blir besluttet her.

EIENDELER
Speidergruppa har en del eiendeler, som medlemmene bruker når det er møter, turer, leir etc. Blant disse eiendelene er:

  • Romsåshytta og Patruljehytta i Lillomarka
  • 8 kanoer med tilhørende kanohenger, padleårer, redningsvester o.l.
  • Diverse telt og annet utstyr som førstehjelpssaker, turutstyr, kart, kontorrekvisita etc.

Du finner oss også på Facebook.